Artist Detail | Ilham Gallery
chi too
1981, Malaysia
chi too
1981, Malaysia

chi too (l. 1981, Kuala Lumpur, Malaysia) ialah seorang artis multidisiplin autodidak dengan latar belakang pendidikan dalam komunikasi massa dan kejuruteraan bunyi. Praktik seni beliau mempamerkan penerokaan humor, satira dan puisi visual. Kadang-kadang sukar untuk menyatakan dengan tepat apa yang dia lakukan sebagai seorang artis, terutamanya kerana karya seninya menyentuh spektrum besar tema dan isu. Praktiknya berubah-ubah antara yang berfikiran tinggi dan remeh, sosial dan peribadi, telus dan esoterik.

Sumber: The Artling