Artist Detail | Ilham Gallery
Edroger Rosili
1985, Malaysia
Edroger Rosili
1985, Malaysia

Edroger Rosili (l. 1985, Sarawak, Malaysia) memperoleh Ijazah Sarjana dalam Seni Halus di Universiti Teknologi MARA pada tahun 2009. Karya beliau meneroka pelbagai gaya dan bentuk serta sosio-politik, transaksi budaya, tema peribadi-universal, dan juga abstraksi.