Artist Detail | Ilham Gallery
Eric Quah
1964, Malaysia
Eric Quah
1964, Malaysia

Eric Quah (l. 1964, Malaysia) menggunakan seni sebagai gambaran perjalanan hidupnya. Karya-karya awal Quah, seperti karya-karya sezamannya di Pulau Pinang pada 1960-an, mempunyai gaya dan kandungan tertumpu terhadap cinta kepada pulau tersebut.