Artist Detail | Ilham Gallery
Tan Wei Kheng
1970, Malaysia
Tan Wei Kheng
1970, Malaysia

Tan Wei Kheng (i. 1970, Malaysia) artis belajar sendiri berasal dari Marudi, Sarawak. Pada awalnya beliau pembuat seramik untuk kedai komersil menjual objek pelancongan, Wei Kheng tertarik dengan kisah, simbolisme dan pengetahuan tradisi orang-orang pedalaman Sarawak. Wei Kheng kerap mengembara ke kawasan pedalaman Sarawak di mana beliau akan menghabiskan masa bersama rakan-rakan dari suku-suku Orang Ulu seperti Kayan, Kenyah, penan, Kelabit dan Iban. Lukisannya menggambarkan diri, kisah dan kekhuatiran.