Artist Detail | Ilham Gallery
Eddie Wong
1982
Eddie Wong
1982

Eddie Wong (l. 1982) seorang artis pelbagai disiplin dan penyelidik, dengan ijazah Sarjana dalam Seni Komputeran (2018–2020) daripada Goldsmiths, University of London. Karya beliau merangkumi pelbagai medium, termasuk penulisan dan ciptaan pengiraan. Penyelidikannya mengkaji hubungan antara naratif, isu-isu kontemporari, dan pengawasan data melalui pembelajaran mesin, video dan instalasi seni. Dalam karyanya, Eddie mengguna mythotechnesis (machinefictioning) sebagai kaedah untuk menerokai kenangan peribadi dan kolektif, menyelidik keadaan pascakolonial, serta unsur-unsur dahsyat dalam sejarah warisan budayanya sendiri.