Artist Detail | Ilham Gallery
Khalil Ibrahim
1934 - 2018, Malaysia
Khalil Ibrahim
1934 - 2018, Malaysia

Khalil Ibrahim (lahir 1934, Kelantan — meninggal 2018, Selangor) ialah seorang artis dan pelukis batik berpengaruh yang menyepadukan kepekaan Barat dalam penggunaan bahantara kraf tradisional. Pendidikan seninya bermula di bawah bimbingan Nik Mahmud Idris, yang mengajarnya asas-asas lukisan cat air dan cat minyak. Pada tahun 1960, beliau menerima biasiswa penuh untuk belajar seni di St Martin's School of Art (kini Central St Martin's College of Art and Design) di London, di mana beliau terdedah kepada seni abstrak. Beliau telah mempamer karyanya secara meluas di peringkat tempatan dan antarabangsa, termasuk di Australia, New Zealand, Brazil, Kanada, Amerika Syarikat, dan Jerman. Kasih sayangnya terhadap Pantai Timur wujud sepanjang hayat dan terbukti dalam begitu banyak karyanya yang berkisarkan penduduk dan landskap di situ.