Artist Detail | Ilham Gallery
Roslisham Ismail "Ise"
1972 - 2019, Malaysia
Roslisham Ismail "Ise"
1972 - 2019, Malaysia

Roslisham, lebih dikenali sebagai Ise, lahir di Kota Bharu, Kelantan pada tahun 1972. Beliau minat menyentuh hal berkaitan dengan perhubungan sosial, silih ganti generasi dan silangan budaya, kelas dan geografi. Pengkaryaan beliau merangkumi lakaran, kolaj, video, objek pungutan, penerbitan, instalasi berpeserta dan situasi. Ise bekerja secara kerjasama dan selalunya bersempena jaringan sahabat yang digelarnya “Superfriends”, yang bertempat di merata dunia. Dia adalah pengasas Parking Project dan pengasas bersama sentAp!, sebuah penerbitan seni dwibahasa suku tahunan. Dia telah berkarya dengan meluas, tidak kurangnya di arena antarabangsa; pameran-pameran seperti dengan OUR ArtProjects (2018) di Kuala Lumpur; Galeri ILHAM (2016); Balai Seni Visual Negara (2007); Residency Unlimited di New York (2016); Archipel Secret, Palais de Tokyo, Paris (2015); Operation Bangkok, Galeri Universiti

Bangkok (2014); Biennale Seni Asia, Taiwan (2013 dan 2019); Biennale Singapura (2011); dan Biennial Sharjah (2019). Ise meninggal dunia pada 23 Julai, 2019.