Artist Detail | Ilham Gallery
Bayu Utomo Radjikin
1969, Malaysia
Bayu Utomo Radjikin
1969, Malaysia

Dilahirkan pada tahun 1969 di Tawau, Sabah (Malaysia Timur), Bayu Utomo Radjikin merupakan lulusan daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM). Beliau adalah anggota serta pengasas kolektif MATAHATI dan kini menjadi Pengarah HOM Art Trans. Beliau berkarya dengan pelbagai medium, dari arca sampailah catan figuratif, untuk menyelidik persoalan tentang identiti awam dan peribadi dan juga mengutarakan komentar sosial. Pemahaman mendalam Bayu mengenai tubuh manusia jelas tergambar pada catan-catan dan arca-arca figuratif penuh dramatik yang dihasilkannya. Karya-karya beliau membolehkan hal-hal yang mistikal dan personal saling berbaur dan bercampur antara satu sama lain, di samping mengajak penonton untuk menilai semula pemahaman mereka mengenai tradisi.