Artist Detail | Ilham Gallery
Hoo Fan Chon
1982
Hoo Fan Chon
1982

Hoo Fan Chon (l. 1982) seorang pelukis yang tinggal di George Town, Pulau Pinang. Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda Fotografi daripada London College of Communication, UK, pada tahun 2010. Karya beliau merujuk kepada proses terjemahan budaya, cita rasa sebagai binaan sosiobudaya, serta bagaimana sistem nilai kita berubah sambil kita berhijrah dari satu budaya ke budaya lain. Penyelidikannya mengkaji unsur budaya material yang biasa tetapi sebenarnya asing, pembentukan simbol budaya dan amalan visual vernakular, sambil menafsirkannya semula dalam konteks sosiobudaya kontemporari melalui pengkaryaan seni, pameran, zine terbitan sendiri, bengkel dan pembentangan fikiran.